Pozitivní zpráva pro všechny !

24.09.2019

Zajímavá a pozitivní informace - největší dodavatelé energií podepsali Deklaraci na ochranu spotřebitelů. Je to jen 6 bodů na jednu A4 (viz. níže), ale je z toho jasně vidět, že se trh začíná kultivovat (zvláště bod 6.b., kdy klient může od aukčních smluv odstupovat bez pokut!). Jen tak dál...
My, níže podepsaní účastníci trhu s energiemi deklarujeme, že k posílení ochrany spotřebitelů:1. budeme mezi sebou sdílet výpovědní lhůty, tj. jednoznačně definované podmínky k ukončení smluvního vztahu se zákazníkem;2. budeme písemně informovat zákazníka o jeho přechodu k novému dodavateli;3. nebudeme se zákazníky uzavírat smlouvy se závazkem setrvání delším než 36 měsíců;4. budeme zákazníkům, jejichž smlouvy byly uzavřeny prostřednictvím zprostředkovatelů, vždy poskytovat jasné, nezkreslené, pravdivé a úplné informace;5. budeme ve spolupráci se státní správou podporovat zřízení registru a certifikaci zprostředkovatelů prodeje energií;6. budeme kontrolovat způsob prodeje u svých zprostředkovatelů a v případě zjištění neetických praktik budeme požadovat okamžitou nápravu či případně ukončíme se zprostředkovatelem spolupráci. Mezi neetické praktiky například patří:a. zprostředkovatelské smlouvy delší, než je následný závazek smlouvy o dodávce (tj. maximálně 36 měsíců);b. vymáhání pokuty v případě, že zákazník od zprostředkovatelské smlouvy odstoupí ještě před zahájením dodávky.Seznam signatářů deklarace bude od 3. 6. 2019 k dispozici na internetových stránkách Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (www.socr.cz).