Poslání Optimal EnergyLiberalizace trhu

Liberalizace trhu s energiemi, která probíhala postupně od 1. ledna 2002 do 1. ledna 2007, v jednoduchosti znamená, že každý odběratel elektřiny či plynu má právo si zvolit a bezplatně změnit svého dodavatele, tím částečně ovlivnit výslednou cenu energií. Vláda se tak pomocí tvorby tržního prostředí snažila změnit často neférové chování dodavatelů. Po liberalizaci energetického trhu však začalo být zřejmé, že pouhý legislativní zásah nemá sílu ovlivnit chování klíčových hráčů na trhu a nemůže sám o sobě být garantem tolik potřebných změn.

Energetický regulační úřad má aktivní licence pro 602 subjektů pro obchod s energiemi (384 elektřina a 218 plyn; údaje k červnu 2016). V takovém množství dodavatelů je z pohledu zákazníka dosti náročné se zorientovat. Nežádoucím důsledkem liberalizace tedy bylo zahlcení trhu novými a neznámými společnostmi. Některé z těchto společností začaly využívat praktiky na pokraji společenské a právní přijatelnosti. To je také jedním z důvodů, proč začalo mezi lidmi ohledně energetiky kolovat mnoho zkreslených nebo nepravdivých informací.

Energetičtí poradci

Značka Optimal Energy vznikla sdružením nezávislých energetických poradců působících na trhu od roku 2007. Od začátku bylo cílem energetických poradců umožnit firmám, organizacím, článkům státní správy i jednotlivcům dosáhnout úspor na nákladech za elektřinu a plyn. Těchto úspor dosahovali odbornou pomocí s výběrem nových dodavatelů elektřiny a plynu i konzultací možností dalších úspor.

V roce 2011 se naše sdružení transformovalo v akciovou společnost.

Portfolio služeb se postupně rozšiřovalo a dnes již obsahuje většinu dostupných postupů a technologií pro maximální optimalizaci nákladů na energie. Naši poradci využívají specializovaný software vyvinutý na zakázku přímo pro potřeby jejich práce. Pravidelně pro ně pořádáme aktualizační školení, kde se dozví veškeré novinky z oblasti energetiky a z dění ve společnosti. Silná základna našich klientů a dlouhodobá spolupráce s více dodavateli elektřiny a plynu nám umožňuje vyjednat mnohem výhodnější podmínky, než získává samotný spotřebitel.

Garant potřebných změn

Naším posláním je vzdělávání odborné i široké veřejnosti. Touto cestou dopomáháme našim klientům k výběru řešení, které bude efektivně a šetrně využívat jejich finanční zdroje. Vzdělání je také efektivní metodou pro boj s mýty ohledně energetiky a neetickým chováním některých dodavatelů. Náš společný boj proti hrubému porušování práv odběratelů vedeme na více frontách, především pak podáváním hromadných stížností na Energetický regulační úřad.

Fakta a čísla

  • Svým klientům jsme již ušetřili více než 3,1 miliardy Kč (03/2019).
  • Těchto úspor jsme dosáhli díky spolupráci s 22 důsledně vybranými dodavateli.
  • S dodavateli máme striktní smlouvy ohledně ochrany klientů s důrazem na fungování administrativních procesů (splátkové kalendáře, fakturace, ...).
  • Vybudovali jsme vlastní analytické oddělení, které profesionálně zpracovává výpovědi klientů, vypracovává analýzy a porovnání nabídek pro klienty z řad domácností, firem i státní správy.
  • Využíváme našich zkušeností z trhu, které jsme měli možnost získávat již od roku 2007.
  • Zažíváme dlouhodobý růst obratu a průběžně navyšujeme i základní kapitál společnosti.
  • Disponujeme největší sítí energetických poradců v České republice, unikátním vzdělávacím systémem (akreditace MŠMT) a vzdělávacími středisky - vice na webu Optimal-Knowledge.cz, s. r. o.
  • Máme zastoupení v celé zemi, v každém kraji i v každém větším městě.
  • Díky našim zkušenostem a zázemí plánujeme expandovat na další trhy EU.
  • Od poloviny roku 2010 vyvíjíme obchodní aktivity i na Slovensku, kde jsme založili dceřinou společnost Optimal-Energy.sk, s. r. o.